ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ :
ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 24 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
  • ಸ್ಥಳ : ಮಹತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
  • ವಿಳಾಸ : ಬೋಳಾರ ಮಂಗಳೂರು
  • ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ :
  • ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ : 24-08-2018
  • ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ : 24-08-2018
  • ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾರಂಭ ಸಮಯ : 10:00 AM
  • ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಯ : 12:00 PM