ಫಲಿತಾಂಶಗಳು 3

ಪ್ರವರ್ಗ - ಬಿ ಯ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು


ಒಟ್ಟು 24 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Tour Package
ಪ್ರವರ್ಗ - ಬಿ
ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ

  • ಮುಖ್ಯ ದೇವರು: ಶಿವ :ಗಣಪತಿ:ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ :ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ
  • ಸ್ಥಳ: ಬಜಾಲ್
  • ತಾಲ್ಲೂಕು: ಮಂಗಳೂರು
0 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
view
Tour Package
ಪ್ರವರ್ಗ - ಬಿ
ಕೊಂಡನಾ ಪಿಲಿಚಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ

  • ಮುಖ್ಯ ದೇವರು: ಪಿಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ :ಬಂಟ :ಮುಂಡತ್ತಾಯ
  • ಸ್ಥಳ: ಕೋಟೆಕಾರ್
  • ತಾಲ್ಲೂಕು: ಮಂಗಳೂರು
0 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
view
Tour Package
ಪ್ರವರ್ಗ - ಬಿ
ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ...ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ

  • ಮುಖ್ಯ ದೇವರು: ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ :ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ
  • ಸ್ಥಳ: ಸೂರಿಂಜೆ
  • ತಾಲ್ಲೂಕು: ಮಂಗಳೂರು
0 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
view