ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು

ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ : 100
ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ : 108
ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1099
ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ : 1098