ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯಗಳು

ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ, ನಗರದ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.


ಪ್ರವರ್ಗ - ಎ
ಸೌತಡ್ಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
/ 1 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
ಕೊಕ್ಕಡ
ಪ್ರವರ್ಗ - ಎ
ನಂದನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
/ 1 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
ಪಣಂಬೂರು
ಪ್ರವರ್ಗ - ಎ
ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
/ 1 ವಿಮರ್ಶೆಗಳು
ಅದ್ಯಪಾಡಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ


ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ,
ದೇವಾಲಯಗಳ ನಾಡು

ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಕಟೀಲು
ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,ಮುಲ್ಕಿ
ಖಂಡಿಗೆ ಧರ್ಮ ಭೂತ ದೈವಸ್ಥಾನ ,ಚೇಳ್ಯಾರು